Meny

Finansiering

Kapital och finansiering

Finansiering sker i mindre och något större poster. Kapitaltillgång finns i breda nätverk, som emissionskapital, konvertibellösningar och eller annat investeringskapital.